******       بیمه خدمات درمانی       ******       بیمه تامین اجتماعی       ******       بیمه نیروهای مسلح       ******       بیمه آتیه سازان حافظ       ******       بیمه ایران       ******       بیمه آسیا       ******       بیمه کوثر       ******       بیمه روستائیان       ******       بیمه دی       ******       بیمه ملت       ******       بیمه بانک ملی       ******       بیمه بانک ملت       ******       بیمه تجارت نو       ******       بیمه سرمد       ******       بیمه دانا       ******       بیمه ما       ******       بیمه سامان       ******       بیمه البرز       ******       بیمه نوین       ******       بیمه سینا       ******       بیمه پارسیان       ******       بیمه رازی       ******       بیمه کارآفرین       ******       بیمه بانک تجارت       ******       بیمه کشاورزان روستاییان و عشایر       ******       بیمه معلم

راهنمای جوابدهی

Sepid Lab

مراجعین محترم، شما می‌توانید با در اختیار داشتن شماره پذیرش  و شماره اشتراک مندرج در قبض آزمایشگاه نتایج آزمایش خود را به طور مستقیم از وب‌سایت آزمایشگاه سپید دریافت نمایید.

آزمایشگاه سپید به منظور رفاه حال مراجعین محترم، مهر و امضای دیجیتال مسئول فنی آزمایشگاه را در جواب دریافت‌شده از طریق وب‌سایت ثبت کرده است. بنابراین فایل دریافتی به منزله جواب نهایی و تایید شده‌ می‌باشد.